Cho thuê Căn hộ tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 181
Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

₫ 12 triệu

08/11/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

₫ 7 triệu

08/11/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Phạm Ngũ Lão

90 m2
₫ 14 triệu

08/11/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

₫ 8.5 triệu

08/11/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

₫ 8.3 triệu

08/11/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

90 m2
2
2
₫ 15 triệu

08/10/2020

Cho thuê Căn hộ 12 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

78 m2
12
2
₫ 15 triệu

08/10/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

38 m2
Đông Bắc
1
1
₫ 10 triệu

08/10/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

100 m2
3
2
₫ 14 triệu

08/10/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

₫ 8.5 triệu

08/10/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

₫ 12 triệu

08/10/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

40 m2
1
1
₫ 11.5 triệu

08/10/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cầu Ông Lãnh

100 m2
3
2
₫ 17 triệu

08/09/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cầu Ông Lãnh

90 m2
Nam
2
2
₫ 16 triệu

08/09/2020