Cho thuê căn hộ tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 314
Cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

30 m2
1
1
₫ 9 triệu

11/25/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

75 m2
2
2
₫ 25 triệu

11/25/2020

Cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

55 m2
1
1
₫ 21 triệu

11/25/2020

Cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

₫ 14 triệu

11/25/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

₫ 23 triệu

11/25/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

70 m2
2
2
₫ 25 triệu

11/25/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

₫ 28 triệu

11/25/2020

Cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

₫ 22 triệu

11/25/2020

Cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

53 m2
1
1
₫ 23 triệu

11/25/2020

Cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

35 m2
1
1
₫ 13 triệu

11/25/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

₫ 21 triệu

11/25/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

₫ 23 triệu

11/25/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

₫ 21 triệu

11/25/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

₫ 22 triệu

11/25/2020