Cho thuê căn hộ tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 134
Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

100 m2
3
2
₫ 14 triệu

09/24/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

50 m2
2
1
₫ 6 triệu

09/01/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

106 m2
2
2
₫ 23 triệu

09/23/2020

Cho thuê căn hộ  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

105 m2
₫ 22 triệu

08/26/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

₫ 12 triệu

09/22/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

₫ 12 triệu

09/22/2020

Cho thuê căn hộ  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

70 m2
₫ 10 triệu

09/22/2020

Cho thuê căn hộ  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

₫ 13.5 triệu

08/26/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

₫ 12 triệu

09/21/2020

Cho thuê căn hộ  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

₫ 19 triệu

08/26/2020

Cho thuê căn hộ  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

₫ 8.5 triệu

09/20/2020

Cho thuê căn hộ  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

₫ 7 triệu

09/20/2020

Cho thuê căn hộ  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Phạm Ngũ Lão

90 m2
₫ 14 triệu

09/20/2020

Cho thuê căn hộ  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cầu Ông Lãnh

40 m2
₫ 11 triệu

09/20/2020