Cho thuê Căn hộ tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 223
Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

75 m2
2
2
₫ 15 triệu

07/13/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

76 m2
2
2
₫ 13 triệu

07/13/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cầu Ông Lãnh

₫ 14 triệu

07/13/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cầu Ông Lãnh

₫ 12 triệu

07/13/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cầu Ông Lãnh

₫ 16 triệu

07/13/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

₫ 13.5 triệu

07/13/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

₫ 14 triệu

07/13/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

₫ 19 triệu

07/13/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

105 m2
₫ 22 triệu

07/13/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

₫ 14 triệu

07/13/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

87 m2
2
₫ 13 triệu

07/13/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

₫ 15 triệu

07/13/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

₫ 12 triệu

07/11/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

₫ 21 triệu

07/11/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

30 m2
1
1
₫ 6 triệu

07/11/2020