Cho thuê căn hộ tại Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 2032
Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

35 m2
Đông Bắc
1
1
₫ 5 triệu

11/12/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

73 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 8.5 triệu

11/12/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

94 m2
Đông Bắc
3
2
₫ 2.5 tỷ

11/12/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

71 m2
Đông Bắc
3
2
₫ 10 triệu

11/12/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

₫ 7.5 triệu

11/12/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

65 m2
2
1
₫ 7.5 triệu

11/12/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiểng

50 m2
₫ 22 triệu

11/11/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

65 m2
Đông Bắc
2
1
₫ 8 triệu

11/11/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

65 m2
Đông Bắc
2
1
₫ 7.5 triệu

11/11/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

₫ 23 triệu

11/10/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

₫ 18 triệu

11/10/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiểng

70 m2
2
2
₫ 15 triệu

11/10/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiểng

121 m2
3
2
₫ 13 triệu

11/10/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

99 m2
₫ 11 triệu

11/10/2019