Cho thuê căn hộ tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 43
Cho thuê Căn hộ  tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Phong Phú

₫ 13 triệu

11/19/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Hưng

64 m2
Đông Nam
2
1
₫ 9 triệu

11/19/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Phong Phú

90 m2
Đông Nam
2
2
₫ 7 triệu

11/19/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Hưng

97 m2
Đông
3
2
₫ 11 triệu

11/19/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Hưng

70 m2
Đông
2
2
₫ 12 triệu

11/19/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Hưng

75 m2
2
2
₫ 14 triệu

11/15/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Chánh

78 m2
2
2
₫ 15 triệu

11/15/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Hưng

72 m2
2
2
₫ 17 triệu

11/15/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Phong Phú

76 m2
Đông Nam
3
3
₫ 6 triệu

11/14/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Hưng

120 m2
Đông
3
2
₫ 11.5 triệu

11/14/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Hưng

₫ 4.7 triệu

11/14/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Chánh

54 m2
Bắc
1
₫ 12 triệu

11/14/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Hưng

₫ 20 triệu

11/13/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Hưng

100 m2
2
2
₫ 9 triệu

11/13/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Chánh

₫ 8 triệu

11/12/2019