Mua bán căn hộ tại Việt Nam

1 - 15 của 51
Cho thuê Căn hộ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đông Khê

150 m2
₫ 55 triệu

12/13/2019

Cho thuê Căn hộ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Lạch Tray

59 m2
₫ 15 triệu

12/13/2019

Cho thuê Căn hộ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

68 m2
₫ 8 triệu

12/12/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Vạn Mỹ

45 m2
1
₫ 8 triệu

12/12/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Lạch Tray

69 m2
2
2
₫ 18 triệu

12/12/2019

Cho thuê Căn hộ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

100 m2
₫ 23 triệu

12/12/2019

Cho thuê Căn hộ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Máy Tơ

40 m2
₫ 10 triệu

12/12/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Lạch Tray

60 m2
Đông Nam
2
1
₫ 15 triệu

12/11/2019

Cho thuê Căn hộ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

50 m2
₫ 12 triệu

12/09/2019

Cho thuê Căn hộ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

50 m2
₫ 12 triệu

12/09/2019

Cho thuê Căn hộ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

50 m2
₫ 12 triệu

12/09/2019

Cho thuê Căn hộ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

50 m2
₫ 12 triệu

12/09/2019

Cho thuê Căn hộ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

100 m2
₫ 15 triệu

12/09/2019

Cho thuê Căn hộ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

120 m2
₫ 13 triệu

12/09/2019

Cho thuê Căn hộ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

60 m2

12/09/2019