Cho thuê Căn hộ tại Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

1 - 15 của 29
Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đông Khê

85 m2
3
2
₫ 12 triệu

08/01/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Máy Tơ

65 m2
1
1
₫ 25 triệu

08/01/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đông Khê

40 m2
Đông Nam
1
1
₫ 10 triệu

08/01/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đông Khê

80 m2
Đông Nam
3
2
₫ 13 triệu

08/01/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đông Khê

60 m2
2
1
₫ 8 triệu

08/01/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Máy Tơ

40 m2
₫ 10 triệu

07/29/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đông Khê

150 m2
₫ 55 triệu

07/29/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

68 m2
₫ 8 triệu

07/29/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đông Khê

30 m2
Tây Bắc
1
1
₫ 9 triệu

07/27/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Máy Tơ

35 m2
Đông Nam
1
1
₫ 10 triệu

07/27/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Máy Tơ

35 m2
1
1
₫ 6 triệu

07/27/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đông Khê

30 m2
1
1
₫ 11 triệu

07/27/2020

Cho thuê Căn hộ 24 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đông Khê

1350 m2
Tây Bắc
24
25
₫ 120 triệu

07/27/2020

Cho thuê Căn hộ 6 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đông Khê

420 m2
Tây Nam
6
7
₫ 40 triệu

07/27/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Lạch Tray

60 m2
Đông Nam
2
1
₫ 15 triệu

07/27/2020