Cho thuê căn hộ tại Quận Lê Chân, TP.Hải Phòng

1 - 11 của 11
Cho thuê Căn hộ  tại Quận Lê Chân

TP.Hải Phòng, Quận Lê Chân, Phường Kênh Dương

120 m2
₫ 12 triệu

12/13/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Lê Chân

TP.Hải Phòng, Quận Lê Chân, Phường Cát Dài

₫ 18 triệu

12/12/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Lê Chân

TP.Hải Phòng, Quận Lê Chân, Phường Vĩnh Niệm

30 m2
₫ 32 triệu

12/12/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Lê Chân

TP.Hải Phòng, Quận Lê Chân, Phường Vĩnh Niệm

100 m2
₫ 10 triệu

12/09/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Lê Chân

TP.Hải Phòng, Quận Lê Chân, Phường Vĩnh Niệm

56 m2
1
1
₫ 14 triệu

12/09/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Lê Chân

TP.Hải Phòng, Quận Lê Chân, Phường Cát Dài

35 m2
₫ 9 triệu

12/09/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Lê Chân

TP.Hải Phòng, Quận Lê Chân, Phường Vĩnh Niệm

35 m2
1
1
₫ 6 triệu

12/07/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Lê Chân

TP.Hải Phòng, Quận Lê Chân, Phường Vĩnh Niệm

70 m2
Đông Nam
2
2
₫ 12 triệu

12/05/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Lê Chân

TP.Hải Phòng, Quận Lê Chân, Phường Cát Dài

₫ 18 triệu

12/02/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Lê Chân

TP.Hải Phòng, Quận Lê Chân, Phường Vĩnh Niệm

40 m2
₫ 6 tỷ

11/29/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Lê Chân

TP.Hải Phòng, Quận Lê Chân, Phường Kênh Dương

30 m2
₫ 6 triệu

11/29/2019