Cho thuê căn hộ tại Quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng

1 - 8 của 8
Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hồng Bàng

TP.Hải Phòng, Quận Hồng Bàng, Phường Thượng Lý

30 m2
1
1
₫ 10 triệu

11/22/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hồng Bàng

TP.Hải Phòng, Quận Hồng Bàng, Phường Hạ Lý

30 m2
Đông Nam
1
1
₫ 9 triệu

11/22/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Hồng Bàng

TP.Hải Phòng, Quận Hồng Bàng, Phường Thượng Lý

80 m2
₫ 30 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hồng Bàng

TP.Hải Phòng, Quận Hồng Bàng, Phường Hạ Lý

30 m2
1
1
₫ 15 triệu

11/15/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hồng Bàng

TP.Hải Phòng, Quận Hồng Bàng, Phường Hạ Lý

65 m2
2
2
₫ 23 triệu

11/14/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hồng Bàng

TP.Hải Phòng, Quận Hồng Bàng, Phường Minh Khai

45 m2
1
1
₫ 12 triệu

11/13/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Hồng Bàng

TP.Hải Phòng, Quận Hồng Bàng, Phường Hạ Lý

30 m2
₫ 15 triệu

11/12/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Hồng Bàng

TP.Hải Phòng, Quận Hồng Bàng, Phường Minh Khai

26 m2
1
₫ 55 triệu

01/07/2016