Cho thuê căn hộ tại Quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng

1 - 10 của 10
Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hồng Bàng

TP.Hải Phòng, Quận Hồng Bàng, Phường Minh Khai

45 m2
1
1
₫ 12 triệu

11/13/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Hồng Bàng

TP.Hải Phòng, Quận Hồng Bàng, Phường Hạ Lý

30 m2
₫ 15 triệu

11/12/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hồng Bàng

TP.Hải Phòng, Quận Hồng Bàng, Phường Hạ Lý

30 m2
Đông Nam
1
1
₫ 9 triệu

11/7/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hồng Bàng

TP.Hải Phòng, Quận Hồng Bàng, Phường Thượng Lý

30 m2
1
1
₫ 10 triệu

11/7/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hồng Bàng

TP.Hải Phòng, Quận Hồng Bàng, Phường Hạ Lý

30 m2
1
1
₫ 15 triệu

10/30/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Hồng Bàng

TP.Hải Phòng, Quận Hồng Bàng, Phường Quán Toan

70 m2
₫ 10 triệu

6/14/2018

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Hồng Bàng

TP.Hải Phòng, Quận Hồng Bàng, Phường Hùng Vương

70 m2
₫ 10 triệu

6/8/2018

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Hồng Bàng

TP.Hải Phòng, Quận Hồng Bàng, Phường Trại Chuối

180 m2
₫ 7 triệu

8/9/2017

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Hồng Bàng

TP.Hải Phòng, Quận Hồng Bàng, Phường Hạ Lý

45 m2
₫ 7 triệu

1/12/2017

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Hồng Bàng

TP.Hải Phòng, Quận Hồng Bàng, Phường Minh Khai

26 m2
1
₫ 55 triệu

1/7/2016