Cho thuê mặt bằng tại Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 - 11 của 11
Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đằng Hải

60 m2
1
1
₫ 13 triệu

11/29/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đằng Lâm

100 m2
₫ 50 triệu

11/24/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đằng Lâm

40 m2
Tây Nam
1
1
₫ 6 triệu

11/22/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đông Hải 1

25 m2
₫ 9 triệu

11/27/2017

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đằng Lâm

96 m2
2
2
₫ 27 triệu

04/06/2017

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đằng Lâm

96 m2
₫ 27 triệu

03/28/2017

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đằng Lâm

50 m2
1
₫ 17 triệu

02/06/2017

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đằng Lâm

50 m2
₫ 17 triệu

01/23/2017

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đằng Lâm

50 m2
₫ 17 triệu

01/23/2017

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đằng Lâm

50 m2
₫ 17 triệu

01/16/2017

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đằng Lâm

50 m2
2
₫ 17 triệu

01/14/2017