Mua bán nhà tại Bình Định

31 - 45 của 1053
Cho thuê Căn hộ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

180 m2
₫ 27 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

91 m2
₫ 13 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

105 m2
₫ 9 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Giảng Võ

115 m2
₫ 15 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

122 m2
₫ 15 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Hạ

136 m2
₫ 18 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Thượng

86 m2
₫ 20 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Hạ

120 m2
₫ 13 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

100 m2
₫ 22 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Hạ

133 m2
₫ 15.5 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

70 m2
₫ 14 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Giảng Võ

110 m2
₫ 20 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

72 m2
₫ 13 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

114 m2
₫ 18 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Hạ

115 m2
₫ 14 triệu

11/20/2019