Tìm kiếm bất động sản tại Việt Nam

1 - 15 của 91
Cho thuê Căn hộ  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

80 m2
₫ 12 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

90 m2
₫ 15 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

85 m2
₫ 11 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Đình

220 m2
₫ 56 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

122 m2
₫ 15 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Bắc

12 m2

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

110 m2
3
2
₫ 12 triệu

11/19/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Hạ Đình

90 m2
2
₫ 7 triệu

11/19/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Trung

100 m2
Đông Nam
3
2
₫ 10.5 triệu

11/19/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thượng Đình

50 m2
2
1
₫ 4 triệu

11/19/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Trung

106 m2
Đông Nam
3
2
₫ 10.5 triệu

11/18/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Trung

₫ 10.5 triệu

11/18/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Trung

132 m2
1
2
₫ 30 triệu

11/18/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

89 m2
₫ 13 triệu

11/18/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Đình

68 m2
₫ 14 triệu

11/18/2019