Cho thuê căn hộ tại Phường Xuân La, Quận Tây Hồ

1 - 15 của 18
Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

38 m2
1
1
₫ 16 triệu

01/13/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

123 m2
Đông Bắc
3
₫ 19 triệu

01/13/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

60.87 m2
Nam
2
2
₫ 18 triệu

01/10/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

90 m2
₫ 50 triệu

01/09/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

₫ 12 triệu

01/08/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

102.6 m2
Đông
3
2
₫ 8 triệu

01/07/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

86.8 m2
Đông
2
₫ 6 triệu

01/07/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

101 m2
Bắc
3
2
₫ 7 triệu

01/07/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

88.8 m2
Đông Nam
2
2
₫ 7.5 triệu

01/07/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

95 m2
Tây
3
2
₫ 6 triệu

01/07/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

88.8 m2
Đông
2
₫ 6 triệu

01/07/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

101 m2
Đông
3
2
₫ 11 triệu

01/07/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

113 m2
Đông Bắc
3
1
₫ 11 triệu

01/07/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

88.8 m2
Đông
2
₫ 7.8 triệu

01/07/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

103 m2
Bắc
3
₫ 7.5 triệu

01/07/2020