Cho thuê căn hộ tại Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ

1 - 7 của 7
Cho thuê Căn hộ  tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Nhật Tân

375 m2
₫ 70 triệu

12/11/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Nhật Tân

50 m2
1
1
₫ 10.4 triệu

12/11/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Nhật Tân

150 m2
3
2
₫ 19.6 triệu

12/11/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Nhật Tân

35 m2
1
1
₫ 7 triệu

12/11/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Nhật Tân

35 m2
1
1
₫ 8.8 triệu

12/11/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Nhật Tân

45 m2
1
1
₫ 10.4 triệu

12/11/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Nhật Tân

58 m2
Đông
1
1
₫ 4 triệu

11/20/2018