Cho thuê căn hộ tại Quận Tây Hồ, TP.Hà Nội

1 - 15 của 72
Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

₫ 12 triệu

12/07/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

₫ 30 triệu

12/07/2019

Cho thuê Căn hộ 6 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Quảng An

110 m2
6
₫ 50 triệu

12/07/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Bưởi

78 m2
Tây
1
2
₫ 23 tỷ

12/05/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

25 m2
₫ 3.3 triệu

12/05/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Bưởi

1056 m2
₫ 90 triệu

12/05/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Thụy Khuê

115 m2
Đông Nam
2
2
₫ 35 triệu

12/04/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Phú Thượng

₫ 18 triệu

12/03/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Phú Thượng

82 m2
2
2
₫ 10 triệu

12/03/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

₫ 12 triệu

12/02/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Phú Thượng

66 m2
2
2
₫ 14 triệu

12/02/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

94.6 m2
₫ 9 triệu

12/01/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

94.6 m2
2
2
₫ 9 triệu

12/01/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

88 m2
₫ 9 triệu

12/01/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

88 m2
₫ 9 triệu

12/01/2019