Cho thuê căn hộ tại Quận Long Biên, TP.Hà Nội

1 - 15 của 128
Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Giang Biên

₫ 3.5 triệu

11/22/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

₫ 7 triệu

11/22/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Giang Biên

75 m2
2
2
₫ 11 triệu

11/22/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Giang Biên

₫ 6.5 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thượng Thanh

70 m2
2
2
₫ 10 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

65 m2
2
2
₫ 5.5 tỷ

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

40 m2
₫ 5.5 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Ngọc Thụy

50 m2
1
1
₫ 7 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Ngọc Thụy

₫ 8 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

78 m2
3
2
₫ 8 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

40 m2
₫ 5 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Ngọc Thụy

48 m2
₫ 6 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Ngọc Thụy

₫ 7 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Đức Giang

₫ 6 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

67 m2
Đông Bắc
2
1
₫ 7 triệu

11/20/2019