Cho thuê căn hộ tại Quận Long Biên, TP.Hà Nội

1 - 15 của 119
Cho thuê Căn hộ  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Ngọc Thụy

₫ 7 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Đức Giang

₫ 6 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

67 m2
Đông Bắc
2
1
₫ 7 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

67 m2
Đông Nam
2
1
₫ 7 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

67 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 4 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

81 m2
Đông Bắc
3
₫ 7.5 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

77 m2
Đông Bắc
3
2
₫ 5 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Ngọc Lâm

₫ 11 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Giang Biên

90 m2
3
2
₫ 8 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Giang Biên

78 m2
3
2
₫ 8 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

68 m2
2
2
₫ 8 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Giang Biên

68 m2
Đông Nam
2
2
₫ 12 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Giang Biên

200 m2
4
4
₫ 25 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

₫ 5 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

75 m2
₫ 11 triệu

11/19/2019