Mua bán kho xưởng tại Việt Nam

1 - 15 của 111
Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Ngọc Lâm

100 m2
Đông Nam
3
2
₫ 11 triệu

12/10/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thượng Thanh

70 m2
2
2
₫ 10 triệu

12/10/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Ngọc Lâm

85 m2
₫ 16.5 triệu

12/09/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Ngọc Lâm

₫ 16.5 triệu

12/09/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

₫ 15 triệu

12/09/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Ngọc Lâm

100 m2
₫ 11 triệu

12/09/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

70 m2
₫ 7 triệu

12/07/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

40 m2
1
1
₫ 6 triệu

12/06/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Giang Biên

₫ 7.5 triệu

12/06/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Giang Biên

75 m2
2
2
₫ 7.5 triệu

12/06/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

₫ 5 triệu

12/06/2019

Cho thuê Căn hộ 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Giang Biên

200 m2
4
4
₫ 25 triệu

12/06/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Giang Biên

68 m2
Đông Nam
2
2
₫ 12 triệu

12/06/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

68 m2
2
2
₫ 8 triệu

12/06/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Giang Biên

78 m2
3
2
₫ 8 triệu

12/06/2019