Cho thuê Căn hộ tại Quận Long Biên, TP.Hà Nội

1 - 15 của 200
Cho thuê Căn hộ  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thượng Thanh

69 m2
₫ 5.5 triệu

07/16/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thượng Thanh

70 m2
₫ 5.5 triệu

07/16/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thượng Thanh

70 m2
₫ 5.5 triệu

07/16/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thượng Thanh

70 m2
2
2
₫ 5 triệu

07/16/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Đồng

70 m2
₫ 5 triệu

07/16/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Ngọc Thụy

40 m2
₫ 6 triệu

07/16/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thượng Thanh

70 m2
2
2
₫ 5.5 triệu

07/16/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

78 m2
₫ 5.5 triệu

07/16/2020

Cho thuê Căn hộ 70 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Giang Biên

₫ 8 triệu

07/15/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Giang Biên

₫ 8 triệu

07/15/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Đồng

70 m2
2
2
₫ 4.5 triệu

07/15/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Giang Biên

₫ 5.5 triệu

07/15/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thượng Thanh

70 m2
2
2
₫ 6 triệu

07/15/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

₫ 7.5 triệu

07/15/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

₫ 7 triệu

07/15/2020