Mua bán bất động sản tại TP.Hà Nội

1 - 15 của 15
Cho thuê Căn hộ  tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Vĩnh Tuy

₫ 10 triệu

12/14/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Vĩnh Tuy

75 m2
2
2
₫ 7.5 triệu

12/12/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Vĩnh Tuy

116 m2
Bắc
3
2
₫ 19 tỷ

12/05/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Vĩnh Tuy

80 m2
Nam
2
2
₫ 16 triệu

12/05/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Vĩnh Tuy

118 m2
3
2
₫ 18 triệu

12/05/2019

Cho thuê Căn hộ 4 phòng ngủ tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Vĩnh Tuy

145 m2
Bắc
4
3
₫ 18 triệu

12/05/2019

Cho thuê Căn hộ 4 phòng ngủ tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Vĩnh Tuy

154 m2
Bắc
4
1
₫ 25 triệu

12/05/2019

Cho thuê Căn hộ 4 phòng ngủ tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Vĩnh Tuy

150 m2
Đông Bắc
4
4
₫ 27 triệu

12/05/2019

Cho thuê Căn hộ 32 phòng ngủ tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Vĩnh Tuy

118 m2
Bắc
32
2
₫ 22 tỷ

12/05/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Vĩnh Tuy

58 m2
Bắc
1
1
₫ 12 triệu

12/05/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Vĩnh Tuy

58 m2
1
1
₫ 12 triệu

12/05/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Vĩnh Tuy

75 m2
Bắc
2
2
₫ 15 triệu

02/23/2018

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Vĩnh Tuy

94 m2
2
₫ 16 triệu

04/13/2016

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Vĩnh Tuy

108 m2
2
₫ 14 triệu

04/13/2016

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Vĩnh Tuy

75 m2
2
2
₫ 12 triệu

04/13/2016