Cho thuê căn hộ tại Quận Hà Đông, TP.Hà Nội

1 - 15 của 22
Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Mỗ Lao

66 m2
2
2
₫ 7.5 tỷ

12/02/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Mỗ Lao

120 m2
3
2
₫ 1 tỷ

12/02/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Văn Quán

132 m2
Đông Nam
3
2
₫ 1 tỷ

12/02/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường La Khê

80 m2
2
2
₫ 7 triệu

12/02/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Mỗ Lao

88 m2
2
2
₫ 11 triệu

11/30/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Mỗ Lao

80 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 10 triệu

11/30/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Mộ Lao

69 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 9 triệu

11/30/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Mộ Lao

66 m2
2
2
₫ 9 triệu

11/28/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Quang Trung

₫ 6 triệu

11/27/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Mỗ Lao

66 m2
Nam
2
2
₫ 7.5 triệu

11/24/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Mỗ Lao

144 m2
₫ 8.5 triệu

05/21/2018

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Phúc La

97 m2
₫ 6 triệu

12/04/2017

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Văn Quán

102 m2
₫ 9 triệu

12/01/2017

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường La Khê

70 m2
₫ 6 triệu

11/27/2017

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Phú Lương

54 m2
₫ 3 triệu

11/23/2017