Cho thuê căn hộ tại Quận Đống Đa, TP.Hà Nội

1 - 15 của 105
Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

85 m2
2
2
₫ 15 triệu

09/24/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

70 m2
2
2
₫ 15 triệu

09/24/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

₫ 13 triệu

09/24/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

85 m2
2
₫ 11 triệu

09/24/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ngã Tư Sở

₫ 14 triệu

09/24/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Kim Liên

80 m2
Đông Nam
2
2
₫ 12 triệu

09/24/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

₫ 15 triệu

09/24/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Phương Mai

₫ 7.5 tỷ

09/24/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Cát Linh

₫ 6 triệu

09/24/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Tự

₫ 8.5 triệu

09/22/2020

Cho thuê căn hộ  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

100 m2
₫ 18 triệu

09/22/2020

Cho thuê căn hộ  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Hạ

120 m2
₫ 13 triệu

09/22/2020

Cho thuê căn hộ  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

72 m2
₫ 13 triệu

09/22/2020

Cho thuê căn hộ  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Hạ

136 m2
₫ 18 triệu

09/22/2020

Cho thuê căn hộ  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

141 m2
₫ 14 triệu

09/22/2020