Cho thuê căn hộ tại Quận Đống Đa, TP.Hà Nội

1 - 15 của 100
Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Cát Linh

₫ 10 triệu

11/16/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Thượng

49 m2
1
₫ 15 triệu

11/16/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Hạ

110 m2
3
2
₫ 12 triệu

11/16/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

68 m2
2
₫ 15 triệu

11/16/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Hạ

80 m2
2
₫ 20 triệu

11/16/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

110 m2
2
₫ 17 triệu

11/16/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

70 m2
2
₫ 15 triệu

11/16/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Thượng

95 m2
2
₫ 17 triệu

11/16/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Hạ

120 m2
3
₫ 15 triệu

11/16/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Hạ

45 m2
1
₫ 15 triệu

11/16/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Thượng

133 m2
₫ 14 triệu

11/16/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Hạ

108 m2
₫ 18 triệu

11/16/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Cát Linh

80 m2
2
1
₫ 6.5 triệu

11/16/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Tự

70 m2
Đông Nam
2
2
₫ 7.5 triệu

11/15/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Hạ

150 m2
3
₫ 14.5 triệu

11/15/2019