Cho thuê căn hộ tại TP.Hà Nội

1 - 15 của 1035
Cho thuê Căn hộ  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

86 m2
₫ 10 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

115 m2
₫ 11 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

120 m2
₫ 12 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

54 m2
1
₫ 15 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

62 m2
₫ 11 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

105 m2
₫ 23 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

145 m2
₫ 11 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

78 m2
₫ 17 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Giang Biên

₫ 6.5 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Tràng Tiền

₫ 8 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Cửa Đông

50 m2
2
1
₫ 7 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thượng Thanh

70 m2
2
2
₫ 10 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Phan Chu Trinh

₫ 7 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

65 m2
2
2
₫ 5.5 tỷ

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

107 m2
3
2
₫ 12 triệu

11/21/2019