Mua bán đất thổ cư tại Huyện Chơn Thành, Bình Phước

1 - 15 của 253
Cho thuê Căn hộ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Phước Mỹ

₫ 6.5 triệu

01/20/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Phước Mỹ

35 m2
Đông
1
1
₫ 7 triệu

01/20/2020

Cho thuê Căn hộ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Phước Mỹ

51 m2
₫ 9 triệu

01/20/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Phước Mỹ

₫ 6 triệu

01/20/2020

Cho thuê Căn hộ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Phước Mỹ

36 m2

01/20/2020

Cho thuê Căn hộ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Phước Mỹ

60 m2

01/20/2020

Cho thuê Căn hộ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Phước Mỹ

40 m2

01/20/2020

Cho thuê Căn hộ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Thọ Quang

77 m2
₫ 7 triệu

01/20/2020

Cho thuê Căn hộ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Phước Mỹ

₫ 10 triệu

01/20/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Phước Mỹ

66 m2
2
1
₫ 11 triệu

01/20/2020

Cho thuê Căn hộ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Phước Mỹ

50 m2
₫ 10 triệu

01/20/2020

Cho thuê Căn hộ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Phước Mỹ

50 m2
₫ 10 triệu

01/20/2020

Cho thuê Căn hộ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Phước Mỹ

61 m2
₫ 10 triệu

01/20/2020

Cho thuê Căn hộ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Phước Mỹ

61 m2
₫ 11 triệu

01/20/2020

Cho thuê Căn hộ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Phước Mỹ

90 m2
₫ 25 triệu

01/20/2020