Cho thuê căn hộ tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

1 - 15 của 15
Cho thuê Căn hộ  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

55 m2

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

55 m2
₫ 111 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

40 m2
Đông Nam
1
1
₫ 8 triệu

11/19/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Phước

56 m2
Đông Nam
2
₫ 6.5 triệu

11/14/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Phước

68 m2
2
2
₫ 12 triệu

05/07/2018

Cho thuê Căn hộ  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

45 m2
₫ 12 triệu

11/15/2016

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

77 m2
2
2
₫ 15 triệu

09/30/2016

Cho thuê Căn hộ  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

45 m2

08/02/2016

Cho thuê Căn hộ  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

63 m2
₫ 22 triệu

05/07/2016

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

55 m2
1
1
₫ 14 triệu

01/10/2016

Cho thuê Căn hộ  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

68 m2
₫ 22 triệu

01/10/2016

Cho thuê Căn hộ  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Phước

80 m2
Đông Nam

01/06/2016

Cho thuê Căn hộ  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Ngọc

102 m2
Đông Bắc
₫ 8 triệu

01/05/2016

Cho thuê Căn hộ  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

44 m2
Đông
₫ 10 triệu

01/04/2016

Cho thuê Căn hộ  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Hải

60 m2
₫ 32 triệu

01/04/2016