Cho thuê Căn hộ tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

1 - 9 của 9
Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Phước

58 m2
2
2
₫ 6.5 triệu

07/01/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Phước

58 m2
2
2
₫ 6.5 triệu

07/01/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Phước

₫ 5 triệu

06/29/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Phước

56 m2
Đông Nam
2
1
₫ 5 triệu

06/26/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Phước

59 m2
2
2
₫ 5 triệu

06/25/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Phước

71 m2
₫ 10 triệu

06/23/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Phước

₫ 7 triệu

06/18/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Phước

56 m2
Đông Bắc
2
1
₫ 5 triệu

06/18/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phương Sơn

50 m2
Đông Nam
2
1
₫ 4 triệu

06/18/2020