Cho thuê Căn hộ tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

1 - 14 của 14
Cho thuê Căn hộ  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hải

₫ 3.5 triệu

05/25/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hải

₫ 4.5 triệu

05/25/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Long

₫ 2 triệu

05/24/2020

Cho thuê Căn hộ 19 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

135 m2
19
19
₫ 120 triệu

05/23/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hải

₫ 4.5 triệu

05/22/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hải

₫ 4.5 triệu

05/21/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

₫ 5 triệu

05/21/2020

Cho thuê Căn hộ 19 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

135 m2
Đông
19
19
₫ 110 triệu

05/21/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Hiệp

₫ 6 triệu

05/18/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Xương Huân

₫ 5 triệu

05/18/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Phước

₫ 7 triệu

05/18/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hải

₫ 4.5 triệu

05/07/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hải

₫ 4 triệu

05/05/2020