Cho thuê Căn hộ tại Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

1 - 12 của 12
TOP
cho thuê căn hộ Pegasus, giá từ 10tr/tháng, dọn vào ở ngay!

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Quyết Thắng

64 m2
2
2
Hotline Pegasus
₫ 10 triệu

05/18/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Quyết Thắng

₫ 15 triệu

07/09/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Thanh Bình

₫ 9 triệu

07/06/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Tam Hòa

₫ 7 triệu

07/05/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Tam Hòa

70 m2
2
2
₫ 9 triệu

07/02/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Thanh Bình

₫ 9 triệu

07/02/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Thanh Bình

65 m2
2
2
₫ 9 triệu

06/30/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Quyết Thắng

65 m2
2
2
₫ 11 triệu

06/30/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Quyết Thắng

₫ 13 triệu

06/29/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Thanh Bình

63 m2
2
2
₫ 9 triệu

06/26/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Thống Nhất

94 m2
2
2
₫ 12 triệu

06/24/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

67 m2
2
2
₫ 9 triệu

05/05/2020