Cho thuê Căn hộ tại Tp. Dĩ An, Bình Dương

1 - 13 của 13
Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Dĩ An

51 m2
2
2
₫ 5.5 triệu

07/16/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Đông Hoà

57 m2
2
2
₫ 6 triệu

07/15/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Tân Đông Hiệp

55 m2
Đông Nam
2
2
₫ 1.35 tỷ

07/14/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường An Bình

65 m2
Đông Nam
2
2
₫ 7.5 triệu

07/13/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường An Bình

65 m2
Tây Nam
2
2
₫ 7.5 triệu

07/13/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường An Bình

65 m2
Đông Nam
2
2
₫ 7.5 triệu

07/13/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường An Bình

65 m2
Đông Nam
2
2
₫ 7.5 triệu

07/13/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường An Bình

65 m2
Đông Nam
2
2
₫ 7.5 triệu

07/13/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường An Bình

65 m2
Đông Nam
2
0
₫ 7 triệu

07/13/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường An Bình

65 m2
Đông Nam
2
2
₫ 7.5 triệu

07/13/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường An Bình

65 m2
₫ 8 triệu

07/05/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Bình Thắng

46 m2
₫ 4 triệu

07/04/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An

46 m2
Đông Nam
1
1
₫ 4 triệu

05/01/2020