Cho thuê căn hộ tại Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

1 - 15 của 16
Cho thuê Căn hộ  tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Hòa Phú

90 m2
₫ 12 triệu

11/15/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Hòa Phú

90 m2
2
₫ 12 triệu

11/14/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Hòa Phú

72 m2
2
₫ 12 triệu

11/13/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Chánh Nghĩa

36 m2
1
1
₫ 10 triệu

11/12/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Hòa Phú

90 m2
₫ 12 triệu

11/12/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Hòa Phú

90 m2
2
₫ 12 triệu

11/11/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Hòa Phú

86 m2
2
₫ 12 triệu

11/9/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Hòa Phú

90 m2
2
₫ 13 triệu

11/9/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Hòa Phú

90 m2
2
₫ 13 tỷ

11/8/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Hòa Phú

₫ 12 triệu

11/7/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Hòa Phú

90 m2
2
₫ 12 triệu

11/7/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Hòa Phú

90 m2
2
₫ 12 triệu

11/6/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Thị xã Thủ Dầu Một

Bình Dương, Thị xã Thủ Dầu Một, Xã Phú Mỹ

103 m2
3
2
₫ 12 triệu

1/11/2016

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Thị xã Thủ Dầu Một

Bình Dương, Thị xã Thủ Dầu Một, Xã Phú Mỹ

103 m2
3
2
₫ 1.2 tỷ

1/6/2016

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Thị xã Thủ Dầu Một

Bình Dương, Thị xã Thủ Dầu Một, Xã Phú Mỹ

103 m2
3
2
₫ 12 triệu

1/6/2016