Cho thuê căn hộ tại Huyện Thuận An, Bình Dương

1 - 15 của 34
Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Hưng Định

60 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 12 triệu

11/11/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Hưng Định

60 m2
Đông Nam
2
2
₫ 8 triệu

11/11/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Hưng Định

60 m2
2
2
₫ 9 triệu

11/11/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Hưng Định

73 m2
Tây Nam
3
3
₫ 10 triệu

11/11/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Hưng Định

73 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 15 triệu

11/9/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Hưng Định

50 m2
Đông Bắc
1
1
₫ 7 triệu

11/9/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Hưng Định

73 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 17 triệu

11/9/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Hưng Định

60 m2
Đông Nam
₫ 6 triệu

11/9/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Hưng Định

60 m2
Đông Nam
2
2
₫ 7 triệu

11/8/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Hưng Định

60 m2
2
2
₫ 8 triệu

11/8/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Hưng Định

60 m2
2
2
₫ 7 triệu

11/8/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Hưng Định

50 m2
1
1
₫ 7 triệu

11/8/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Hưng Định

60 m2
2
2
₫ 8 triệu

11/8/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Hưng Định

60 m2
2
2
₫ 12 triệu

11/8/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Hưng Định

60 m2
2
2
₫ 9 triệu

11/8/2019