Cho thuê căn hộ tại Huyện Thuận An, Bình Dương

1 - 15 của 41
Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Hưng Định

50 m2
Tây Nam
1
1
₫ 7 triệu

12/04/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Hưng Định

49 m2
1
1
₫ 5 triệu

12/04/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Hưng Định

73 m2
3
2
₫ 11 triệu

12/04/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Hưng Định

60 m2
2
2
₫ 9 triệu

12/04/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Thuận Giao

₫ 13 triệu

12/03/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Hưng Định

60 m2
2
2
₫ 12 triệu

12/02/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Hưng Định

60 m2
2
2
₫ 12 triệu

12/02/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Hưng Định

60 m2
2
2
₫ 11 triệu

12/02/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Hưng Định

73 m2
3
2
₫ 12 triệu

12/02/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Hưng Định

60 m2
2
2
₫ 6.5 triệu

12/02/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Hưng Định

50 m2
Đông Nam
1
1
₫ 8 triệu

12/02/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Thuận Giao

₫ 12 triệu

12/02/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Hưng Định

60 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 12 triệu

12/02/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Hưng Định

60 m2
Đông Nam
2
2
₫ 8 triệu

12/02/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Hưng Định

50 m2
Đông Nam
1
1
₫ 7.5 triệu

11/30/2019