Cho thuê căn hộ tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

1 - 15 của 15
Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Phường Đại Phúc

60 m2
2
₫ 9 triệu

09/24/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Phường Suối Hoa

₫ 13 triệu

09/24/2020

Cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Phường Đại Phúc

45 m2
1
1
₫ 10 triệu

09/20/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Võ Cường

70 m2
2
₫ 7 triệu

09/20/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Võ Cường

70 m2
2
2
₫ 9 triệu

09/20/2020

Cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Phường Vũ Ninh

47 m2
1
1
₫ 8 triệu

09/20/2020

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Phường Đại Phúc

70 m2
3
2
₫ 11 triệu

09/20/2020

Cho thuê căn hộ  tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Phường Suối Hoa

₫ 16 triệu

09/20/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Phường Đại Phúc

70 m2
2
2
₫ 13 triệu

09/20/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Võ Cường

70 m2
2
2
₫ 7 triệu

09/20/2020

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Phường Đại Phúc

100 m2
3
2
₫ 22 triệu

09/20/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Võ Cường

70 m2
2
2
₫ 9 triệu

09/20/2020

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Phường Đại Phúc

80 m2
Tây Bắc
3
9
₫ 23 triệu

04/05/2017

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Phường Đại Phúc

54 m2
Đông Nam
2
1
₫ 16 triệu

03/31/2017

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Phường Đại Phúc

61 m2
Đông Bắc
2
1
₫ 18 triệu

03/30/2017