Cho thuê căn hộ tại Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 14 của 14
Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 9

115 m2
2
3
₫ 12 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

115 m2
2
3
₫ 12 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 1

195 m2
₫ 100 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

91 m2
Tây Nam
2
2
₫ 9 triệu

11/16/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

135 m2
₫ 11.51 triệu

11/16/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

80 m2
2
2
₫ 7 triệu

11/16/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

100 m2
2
2
₫ 8 triệu

11/15/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

₫ 200 triệu

11/14/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Nhất

54 m2
Đông Nam
1
1
₫ 8 triệu

11/09/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

100 m2
3
3
₫ 3 triệu

08/02/2017

Cho thuê Căn hộ  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

106 m2
₫ 16 triệu

06/20/2017

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

100 m2
3
2
₫ 2.7 triệu

04/06/2017

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 5

112 m2
2
₫ 16 triệu

01/23/2017

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

102 m2
3
₫ 7 triệu

01/02/2017