Cho thuê Biệt thự tại TP.Hồ Chí Minh

16 - 30 của 1543
Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

380 m2
₫ 49 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

800 m2
4
4
₫ 80 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

₫ 27 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

210 m2
₫ 42 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

300 m2
₫ 45 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự 6 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

350 m2
6
5
₫ 87 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

400 m2
Đông Nam
4
₫ 62 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

119 m2
₫ 25 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

₫ 45 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 42 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 38 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

300 m2
4
₫ 29 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

144 m2
4
₫ 30 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự 7 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

300 m2
7
8
₫ 83 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

₫ 42 triệu

05/26/2020