Cho thuê biệt thự tại Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

1 - 13 của 13
Cho thuê Biệt thự 7 phòng ngủ tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

500 m2
Đông Nam
7
7
₫ 45 triệu

11/12/2019

Cho thuê Biệt thự 3 phòng ngủ tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

110 m2
3
2
₫ 25 triệu

11/12/2019

Cho thuê Biệt thự 8 phòng ngủ tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

325 m2
8
5
₫ 21 triệu

11/10/2019

Cho thuê Biệt thự  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

128 m2
₫ 23.3 triệu

11/9/2019

Cho thuê Biệt thự  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Thọ

800 m2
₫ 250 tỷ

11/8/2019

Cho thuê Biệt thự  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

240 m2
₫ 30 triệu

11/4/2019

Cho thuê Biệt thự  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

85 m2
₫ 27 triệu

11/4/2019

Cho thuê Biệt thự  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

119 m2
₫ 28 triệu

11/4/2019

Cho thuê Biệt thự  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

119 m2
₫ 25 triệu

11/4/2019

Cho thuê Biệt thự  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

82.5 m2
₫ 18 triệu

11/1/2019

Cho thuê Biệt thự  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

300 m2
₫ 27 tỷ

10/19/2019

Cho thuê Biệt thự  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

256 m2
₫ 30 triệu

10/19/2019

Cho thuê Biệt thự  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Chiểu

700 m2
₫ 70 triệu

10/25/2016