Cho thuê biệt thự tại Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 17
Cho thuê biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

450 m2
4
4
₫ 40 triệu

10/20/2020

Cho thuê biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

168 m2
4
4
₫ 30 triệu

10/20/2020

Cho thuê biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

250 m2
5
5
₫ 60 triệu

10/17/2020

Cho thuê biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

406 m2
4
4
₫ 59 triệu

10/12/2020

Cho thuê biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

170 m2
4
4
₫ 25 triệu

10/12/2020

Cho thuê biệt thự 3 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

169 m2
3
3
₫ 40 triệu

10/11/2020

Cho thuê biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

250 m2
5
5
₫ 55 triệu

10/10/2020

Cho thuê biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

175 m2
4
4
₫ 35 triệu

10/10/2020

Cho thuê biệt thự  tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

₫ 25 triệu

10/10/2020

Cho thuê biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

136 m2
4
4
₫ 18 triệu

10/01/2020

Cho thuê biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

144 m2
4
4
₫ 23 triệu

10/01/2020

Cho thuê biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

600 m2
5
5
₫ 70 triệu

09/25/2020

Cho thuê biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

243 m2
Tây Nam
4
3
₫ 12.5 tỷ

09/21/2020

Cho thuê biệt thự  tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

₫ 50 triệu

09/21/2020

Cho thuê biệt thự  tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

168 m2
₫ 25 triệu

09/21/2020