Cho thuê Biệt thự tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1127
Cho thuê Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

250 m2
5
4
₫ 60 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

140 m2
Tây Nam
5
5
₫ 37 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

128 m2
4
₫ 36.5 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 55 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Khánh

300 m2
₫ 65 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

112 m2
₫ 30 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

390 m2
₫ 39 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

400 m2
₫ 60 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

450 m2
₫ 59 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

380 m2
₫ 49 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

800 m2
4
4
₫ 80 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

₫ 27 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

300 m2
₫ 45 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự 6 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

350 m2
6
5
₫ 87 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

400 m2
Đông Nam
4
₫ 62 triệu

05/26/2020