Cho thuê biệt thự tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1149
TOP
Cho thuê nhà nguyên căn

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 40 triệu

02/04/2020

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

631 m2
4
2
₫ 159 triệu

02/17/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

200 m2
₫ 102 triệu

02/17/2020

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

240 m2
4
3
₫ 93 triệu

02/17/2020

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

160 m2
4
5
₫ 50 triệu

02/17/2020

Cho thuê Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

200 m2
5
4
₫ 80 triệu

02/17/2020

Cho thuê Biệt thự -1 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

₫ 465 triệu

02/17/2020

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

₫ 93 triệu

02/17/2020

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

₫ 104 triệu

02/17/2020

Cho thuê Biệt thự -14 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

₫ 81 tỷ

02/17/2020

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

₫ 139 triệu

02/17/2020

Cho thuê Biệt thự 3 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

288 m2
3
2
₫ 40 triệu

02/17/2020

Cho thuê Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

160 m2
5
4
₫ 48 tỷ

02/17/2020

Cho thuê Biệt thự 15 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

1000 m2
15
5
₫ 105 triệu

02/17/2020

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

197 m2
4
3
₫ 93 triệu

02/17/2020