Cho thuê Biệt thự tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 688
Cho thuê Biệt thự 2 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

150 m2
Tây Nam
2
3
₫ 17.5 triệu

07/04/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

₫ 60 triệu

07/04/2020

Cho thuê Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

340 m2
5
5
₫ 85 triệu

07/04/2020

Cho thuê Biệt thự 6 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

798 m2
6
6
₫ 85 triệu

07/04/2020

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

351 m2
4
₫ 57 triệu

07/04/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

216 m2
₫ 30 triệu

07/04/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

200 m2
₫ 58 tỷ

07/04/2020

Cho thuê Biệt thự 6 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

550 m2
Đông
6
4
₫ 109 triệu

07/04/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

200 m2
₫ 88 triệu

07/04/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

120 m2
₫ 24 triệu

07/04/2020

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

300 m2
4
2
₫ 50 triệu

07/04/2020

Cho thuê Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

800 m2
Đông
5
4
₫ 80 triệu

07/04/2020

Cho thuê Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

850 m2
5
4
₫ 100 triệu

07/04/2020

Cho thuê Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

530 m2
Nam
5
5
₫ 120 triệu

07/04/2020

Cho thuê Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

500 m2
5
6
₫ 97.7 triệu

07/04/2020