Cho thuê Biệt thự tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1106
Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 37 triệu

05/25/2020

Cho thuê Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

550 m2
5
₫ 88 triệu

05/25/2020

Cho thuê Biệt thự 7 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

180 m2
7
7
₫ 35 triệu

05/25/2020

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

160 m2
4
₫ 37 triệu

05/25/2020

Cho thuê Biệt thự 3 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

160 m2
3
₫ 46 triệu

05/25/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

160 m2
₫ 48 triệu

05/25/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

170 m2
₫ 45 triệu

05/25/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

160 m2
₫ 32 triệu

05/25/2020

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

135 m2
4
₫ 29 triệu

05/25/2020

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

400 m2
Đông
4
5
₫ 32 triệu

05/25/2020

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

135 m2
4
₫ 29 triệu

05/25/2020

Cho thuê Biệt thự 7 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

300 m2
7
9
₫ 83 triệu

05/25/2020

Cho thuê Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

1600 m2
5
6
₫ 276 triệu

05/25/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 42 triệu

05/25/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

325 m2
₫ 62 triệu

05/25/2020