Cho thuê Biệt thự tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 600
Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

350 m2
₫ 50 triệu

07/13/2020

Cho thuê Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

154 m2
5
₫ 48 triệu

07/13/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

200 m2
₫ 58 triệu

07/13/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

112 m2
₫ 67 triệu

07/13/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

571 m2
₫ 88 triệu

07/13/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

500 m2
₫ 70 triệu

07/13/2020

Cho thuê Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

789 m2
5
5
₫ 97 triệu

07/13/2020

Cho thuê Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

780 m2
5
4
₫ 79 triệu

07/13/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

400 m2
₫ 58 triệu

07/13/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

390 m2
₫ 44 triệu

07/13/2020

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

400 m2
4
₫ 60 triệu

07/13/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

126 m2
₫ 40 triệu

07/13/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Lợi Ðông

112 m2
₫ 84 triệu

07/13/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

400 m2
₫ 46 triệu

07/13/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

378 m2
₫ 90 triệu

07/13/2020