Cho thuê biệt thự tại TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 717
Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

400 m2
₫ 140 triệu

01/27/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

140 m2
₫ 50 triệu

01/27/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

240 m2
₫ 75 triệu

01/27/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

400 m2
₫ 93 triệu

01/27/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

270 m2
₫ 140 triệu

01/27/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

540 m2
₫ 80 triệu

01/27/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

140 m2
₫ 82 triệu

01/27/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

150 m2
₫ 58 triệu

01/27/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

140 m2
₫ 82 triệu

01/27/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

265 m2
₫ 160 triệu

01/27/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

1000 m2
₫ 116 triệu

01/27/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 04

₫ 65 triệu

01/27/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

80 m2
₫ 57 triệu

01/26/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

50 m2
₫ 25 triệu

01/26/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

119 m2
₫ 25 triệu

01/26/2020