Cho thuê biệt thự tại TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1427
Cho thuê Biệt thự tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

250 m2
₫ 35 tỷ

11/16/2019

Cho thuê Biệt thự tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

250 m2
₫ 36 triệu

11/16/2019

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

200 m2
₫ 46 triệu

11/16/2019

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

₫ 115 triệu

11/16/2019

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

300 m2
₫ 84 triệu

11/16/2019

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

1000 m2
₫ 150 triệu

11/16/2019

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

373 m2
₫ 81 triệu

11/16/2019

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

2000 m2
₫ 256 triệu

11/16/2019

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

400 m2
₫ 93 triệu

11/16/2019

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

197 m2
₫ 93 triệu

11/16/2019

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

200 m2
₫ 233 triệu

11/16/2019

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

160 m2
₫ 58 triệu

11/16/2019

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

120 m2
₫ 47 triệu

11/16/2019

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

186 m2
₫ 80 triệu

11/16/2019