Cho thuê Biệt thự tại TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1583
cho thuê biệt thự dạng khách sạn 10 phòng bên khu biệt thự Kim Long

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiểng

1000 m2
Đông Bắc
10
10
₫ 100 triệu

05/08/2020

Cho thuê Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 07

240 m2
Đông Bắc
5
4
₫ 20 triệu

05/27/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

210 m2
₫ 100 triệu

05/27/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

400 m2
₫ 38 triệu

05/27/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

1000 m2
₫ 260 triệu

05/27/2020

Cho thuê Biệt thự 14 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

1000 m2
14
8
₫ 115 triệu

05/27/2020

Cho thuê Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

272 m2
5
4
₫ 72 triệu

05/27/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Khánh

122 m2
₫ 30 triệu

05/27/2020

Cho thuê Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

226 m2
5
4
₫ 51 triệu

05/27/2020

Cho thuê Biệt thự 45 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

1026 m2
45
45

05/27/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

200 m2
₫ 81 triệu

05/27/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

200 m2
₫ 81 triệu

05/27/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

200 m2
₫ 58 triệu

05/27/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

300 m2
₫ 39 triệu

05/27/2020

Cho thuê Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 47 triệu

05/27/2020