Cho thuê biệt thự tại Việt Nam

1 - 15 của 1238
Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

210 m2
₫ 30 triệu

01/20/2020

Cho thuê Biệt thự 6 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

600 m2
6
5
₫ 70 triệu

01/20/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

400 m2
₫ 69 triệu

01/20/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

240 m2
₫ 60 triệu

01/20/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

350 m2
₫ 45 triệu

01/20/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

988 m2
₫ 150 triệu

01/20/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

250 m2
₫ 50 triệu

01/20/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

2000 m2
₫ 253 triệu

01/20/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

200 m2
₫ 58 triệu

01/20/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

272 m2
₫ 62 triệu

01/20/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

400 m2
₫ 70 triệu

01/20/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

288 m2
₫ 39 triệu

01/20/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

800 m2
₫ 115 triệu

01/20/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

140 m2
₫ 42 tỷ

01/20/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

280 m2
₫ 46 tỷ

01/20/2020