Kết quả trang 3 cho Cho thuê bất động sản tại Việt Nam

31 - 45 của 15457
Dịch Vụ Book Phòng Căn Hộ Vinhomes Central Park

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

80 m2
₫ 1.2 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

80 m2
₫ 40 triệu

01/27/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

228 m2
₫ 55 triệu

01/27/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

100 m2
₫ 20 triệu

01/27/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

80 m2
₫ 18 triệu

01/27/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

80 m2
₫ 16 triệu

01/27/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

120 m2
₫ 65 triệu

01/27/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

245 m2
₫ 34 triệu

01/27/2020