Chức năng tìm kiếm thông minh gợi ý bất động sản phù hợp cho từng cá nhân Đăng ký miễn phí

Cho thuê bất động sản tại Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 2038
Bộ lọc
Kho Diện Tích Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ TMĐT, Kho Mát Mỹ Phẩm, 15...

20 Cộng Hòa Garden, Đ.Cộng Hòa, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Phường 12, Quận Tân Bình

80 m2
₫ 5 triệu

24/11/2020

Phường 01, Quận Tân Bình

218 m2
₫ 100 triệu

28/11/2020

Phường 13, Quận Tân Bình

68 m2
₫ 23 triệu

28/11/2020

Phường 02, Quận Tân Bình

47.3 m2
₫ 45 triệu

28/11/2020

Phường 02, Quận Tân Bình

100 m2
₫ 21 triệu

28/11/2020

Phường 01, Quận Tân Bình

₫ 38 triệu

28/11/2020

Phường 01, Quận Tân Bình

64 m2
₫ 23 triệu

28/11/2020

Phường 01, Quận Tân Bình

₫ 45 triệu

28/11/2020

Phường 01, Quận Tân Bình

60 m2
₫ 27 triệu

28/11/2020

Phường 14, Quận Tân Bình

71.4 m2
₫ 40 triệu

28/11/2020

Phường 01, Quận Tân Bình

₫ 16 triệu

28/11/2020

Phường 01, Quận Tân Bình

₫ 50 triệu

28/11/2020

Phường 08, Quận Tân Bình

81 m2
₫ 37 triệu

28/11/2020

Phường 01, Quận Tân Bình

48 m2
₫ 25 triệu

28/11/2020

Phường 01, Quận Tân Bình

75 m2
₫ 45 triệu

28/11/2020