Cho thuê bất động sản tại Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 904
Cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

₫ 11 triệu

10/21/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 05

₫ 30 triệu

10/21/2020

Cho thuê nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 08

85 m2
4
5
₫ 18 triệu

10/21/2020

Cho thuê mặt bằng tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 02

79.8 m2
₫ 50 triệu

08/22/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 01

₫ 60 triệu

08/22/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 01

₫ 60 triệu

08/25/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 03

₫ 184 triệu

09/29/2020

Cho thuê nhà tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 01

₫ 20 triệu

08/21/2020

Cho thuê nhà tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 02

₫ 28 triệu

09/02/2020

Cho thuê nhà tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 01

₫ 16 triệu

09/02/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 12

₫ 130 triệu

10/20/2020

Cho thuê biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 08

95 m2
5
6
₫ 20 triệu

10/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 10

₫ 18 triệu

10/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 02

₫ 30 triệu

10/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

₫ 25 triệu

10/20/2020