Cho thuê Bất động sản tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 885
Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 17

280 m2
₫ 49 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

360 m2
₫ 75 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

280 m2
₫ 39 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 17

₫ 16 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

₫ 58 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 11

154 m2
₫ 60 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 14

₫ 60 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 11

154 m2
₫ 58 triệu

07/02/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

₫ 15 triệu

07/02/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 85 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 07

85 m2

07/02/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

164 m2
₫ 180 triệu

07/02/2020