Cho thuê bất động sản tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 489
Dịch Vụ Book Phòng Căn Hộ Vinhomes Central Park

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

80 m2
₫ 1.2 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 15

₫ 85 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

₫ 28 tỷ

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 07

₫ 50 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 07

₫ 11 tỷ

11/21/2019

Cho thuê Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 21

240 m2
6
3
₫ 35 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 27

20 m2
1
1
₫ 3.2 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 01

₫ 33 triệu

11/20/2019