Cho thuê bất động sản tại Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

16 - 30 của 1632
Cho thuê căn hộ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

₫ 12 triệu

08/19/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

85 m2
2
2
₫ 8 triệu

10/21/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 63 triệu

10/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 70 triệu

10/20/2020

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Ðông

95 m2
Tây Bắc
3
2
₫ 23 triệu

10/20/2020

Cho thuê mặt bằng tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

135 m2
₫ 34 triệu

10/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

111 m2
₫ 50 triệu

10/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 56 triệu

10/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 47 triệu

10/20/2020

Cho thuê mặt bằng tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

230 m2
₫ 90 triệu

10/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 90 triệu

10/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 190 triệu

10/20/2020

Cho thuê biệt thự tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

210 m2
₫ 42 triệu

10/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

111 m2
₫ 59 triệu

10/20/2020

Cho thuê biệt thự tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

₫ 49 triệu

10/20/2020