Cho thuê bất động sản tại Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1145
Cho Thuê Miễn Phí 2 tháng Officetel

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

46 m2
Đông
1
₫ 14 triệu

09/16/2020

Cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

50 m2
Đông Bắc
1
1
₫ 7 triệu

09/27/2020

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

102 m2
Đông Bắc
3
2
₫ 9 triệu

09/27/2020

Cho thuê nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Tây

165 m2
1
1
₫ 70 triệu

09/27/2020

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

135 m2
Tây
3
2
₫ 39 triệu

09/27/2020

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

98 m2
Đông
3
2
₫ 22 triệu

09/27/2020

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

97 m2
Đông
3
2
₫ 22.3 triệu

09/27/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

78 m2
Đông
2
2
₫ 18.6 triệu

09/27/2020

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

146 m2
Tây
3
2
₫ 23 triệu

09/27/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

90 m2
Đông
2
2
₫ 16 triệu

09/27/2020

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

104 m2
Tây
3
2
₫ 3.731 tỷ

09/27/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

89 m2
Bắc
2
2
₫ 27.9 triệu

09/27/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

89 m2
Bắc
2
2
₫ 32 triệu

09/27/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

76 m2
2
2
₫ 13 triệu

09/27/2020