Cho thuê Bất động sản tại Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 2084
Cho Thuê Nhà Nguyên Căn Có Mặt Bằng Kinh Doanh Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Ðông

90 m2
8
₫ 35 triệu

05/25/2020

Cho thuê phòng trọ khang trang giá rẻ

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

25 m2
₫ 2 triệu

05/25/2020

Cho Thuê Miễn Phí 2 tháng Officetel

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

46 m2
Đông
1
₫ 16 triệu

05/21/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Kiểng

₫ 10 triệu

05/27/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

₫ 17 triệu

05/27/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

73 m2
₫ 9 triệu

05/27/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Ðông

82 m2
₫ 10 triệu

05/27/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

74 m2
₫ 10.5 triệu

05/27/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

73 m2
2
2
₫ 11.5 triệu

05/27/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

95 m2
2
2
₫ 19 triệu

05/27/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Bình Thuận

73 m2
₫ 11 triệu

05/27/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

41 m2
₫ 14 triệu

05/27/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

77 m2
₫ 14 triệu

05/27/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

54 m2
₫ 15 triệu

05/27/2020