Chức năng tìm kiếm thông minh gợi ý bất động sản phù hợp cho từng cá nhân Đăng ký miễn phí

Cho thuê bất động sản tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 913
Bộ lọc

Phường 01, Quận 5

112.5 m2
₫ 60 triệu

27/11/2020

Phường 01, Quận 5

60 m2
₫ 25 triệu

27/11/2020

Phường 01, Quận 5

84 m2
₫ 82 triệu

27/11/2020

Phường 01, Quận 5

170 m2
₫ 45 triệu

27/11/2020

Phường 01, Quận 5

28 m2
₫ 16 triệu

27/11/2020

Phường 01, Quận 5

64 m2
₫ 80 triệu

27/11/2020

Phường 02, Quận 5

57.4 m2
₫ 60 triệu

27/11/2020

Phường 10, Quận 5

80 m2
₫ 35 triệu

27/11/2020

Phường 01, Quận 5

₫ 135 triệu

27/11/2020

hồng bàng, Phường 12, Quận 5

3
3
₫ 19 triệu

25/11/2020

tản đà, Phường 11, Quận 5

3
2
₫ 14.5 triệu

25/11/2020

tản đà, Phường 11, Quận 5

2
2
₫ 11.5 triệu

25/11/2020

Phan Văn Trị, Phường 02, Quận 5

60 m2
2
1
₫ 14 triệu

23/11/2020

Phường 04, Quận 5

₫ 60 triệu

20/11/2020

Trần Phú Quận 5, Phường 02, Quận 5

60 m2
₫ 45 triệu

20/11/2020