Cho thuê Bất động sản tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1281
TOP
CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 11

60 m2
Tây Nam
1
1
₫ 8 triệu

07/03/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

75.6 m2
₫ 65 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 08

₫ 45 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

₫ 45 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

₫ 50 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

₫ 60 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

₫ 65 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

₫ 55 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 12

₫ 45 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

₫ 55 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

72 m2
₫ 55 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 10

132 m2
₫ 50 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

130 m2
₫ 48 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

114 m2
₫ 60 triệu

07/04/2020