Cho thuê bất động sản tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

31 - 45 của 10737
Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 80 triệu

11/23/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 36 triệu

11/23/2020

Cho thuê biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 17 triệu

11/23/2020

Cho thuê biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

₫ 105 triệu

11/23/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 90 triệu

11/23/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Cát Lái

2900 m2
₫ 300 triệu

11/21/2020

Cho thuê biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

₫ 42 triệu

11/20/2020

Cho thuê biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 50 triệu

11/20/2020

Cho thuê biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

₫ 30 triệu

11/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 35 triệu

11/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

₫ 23 triệu

11/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 30 triệu

11/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 30 triệu

11/20/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Khánh

₫ 16 triệu

11/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 45 triệu

11/20/2020