Cho thuê bất động sản tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

16 - 30 của 4528
Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

₫ 43 triệu

02/24/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

₫ 35 triệu

02/24/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

₫ 23 triệu

02/24/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

350 m2
₫ 80 triệu

02/24/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

220 m2
₫ 50 triệu

02/24/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 45 triệu

02/24/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

158 m2
₫ 34 triệu

02/24/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

₫ 23.5 triệu

02/24/2020

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

150 m2
4
3
₫ 25 triệu

02/24/2020

Cho thuê Biệt thự 6 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

800 m2
Nam
6
7
₫ 130 triệu

02/24/2020

Cho thuê Nhà 5 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

446 m2
5
4
₫ 57.5 triệu

02/24/2020

Cho thuê Nhà 5 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

749 m2
5
6
₫ 127 triệu

02/24/2020

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 104 triệu

02/24/2020

Cho thuê Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

500 m2
5
5
₫ 94 triệu

02/24/2020

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 49 triệu

02/24/2020