Cho thuê bất động sản tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

16 - 30 của 10737
Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 65 triệu

11/23/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 60 triệu

11/23/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 45 triệu

11/23/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 70 triệu

11/23/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 37 triệu

11/23/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 45 triệu

11/23/2020

Cho thuê mặt bằng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 150 triệu

11/23/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

84 m2
2
2
₫ 16 triệu

11/23/2020

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

90 m2
3
2
₫ 15 triệu

11/23/2020

Cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

37 m2
1
1
₫ 9.5 triệu

11/23/2020

Cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

35 m2
1
1
₫ 9 triệu

11/23/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 65 triệu

11/23/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 40 triệu

11/23/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 350 triệu

11/23/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 50 triệu

11/23/2020