Cho thuê bất động sản tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 2493
Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

80 m2
₫ 40 triệu

01/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

228 m2
₫ 55 triệu

01/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

100 m2
₫ 20 triệu

01/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

80 m2
₫ 18 triệu

01/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

80 m2
₫ 16 triệu

01/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

120 m2
₫ 65 triệu

01/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

245 m2
₫ 34 triệu

01/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

126 m2
₫ 40 triệu

01/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

160 m2
₫ 35 triệu

01/27/2020

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

240 m2
5
4
₫ 90 triệu

01/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

80 m2
₫ 28 triệu

01/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

160 m2
₫ 40 triệu

01/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

72 m2
₫ 15 triệu

01/27/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

280 m2
4
₫ 161 triệu

01/27/2020

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

600 m2
4
4
₫ 103 triệu

01/27/2020