Cho thuê Bất động sản tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 5252
Cho thuê Căn hộ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

72 m2
₫ 40 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

124 m2
₫ 55 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

140 m2
₫ 28 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

100 m2
₫ 15 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

235 m2
₫ 24 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

135 m2
₫ 70 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

56 m2
₫ 58 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

100 m2
₫ 45 triệu

05/27/2020

Cho thuê Đất nền 3200 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

3200 m2
₫ 435 triệu

05/27/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 240 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

240 m2
₫ 300 triệu

05/27/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

210 m2
₫ 100 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

80 m2
₫ 19 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

80 m2
₫ 28 triệu

05/27/2020

Cho thuê Đất nền 396 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

396 m2
₫ 150 triệu

05/27/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

400 m2
₫ 38 triệu

05/27/2020