Cho thuê bất động sản tại Quận 10, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1736
Cho thuê nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 09

₫ 130 triệu

11/23/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

₫ 70 triệu

11/23/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

₫ 45 triệu

11/23/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 09

₫ 55 triệu

11/23/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 10

68 m2
₫ 55 triệu

11/23/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

₫ 43 triệu

11/23/2020

Cho thuê căn hộ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

50 m2
₫ 16 triệu

11/23/2020

Cho thuê căn hộ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

50 m2
₫ 14 triệu

11/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

1330 m2
₫ 265 triệu

11/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 09

224 m2
₫ 165 triệu

11/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

200 m2
₫ 70 triệu

11/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 11

256 m2
₫ 30 triệu

11/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 03

535 m2
₫ 60 triệu

11/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 05

39 m2
₫ 27 triệu

11/20/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 06

60 m2
₫ 45 triệu

11/20/2020