Cho thuê Bất động sản tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 2259
TOP
Cho Thuê Studio room tại trung tâm quận 1 TPHCM ( Có Thang Máy ) ...

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Phạm Ngũ Lão

₫ 4 triệu

06/19/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

₫ 80 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

₫ 30 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

₫ 105 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

₫ 22 tỷ

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình

76 m2
₫ 85 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

98 m2
₫ 65 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

90 m2
₫ 75 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình

96 m2
₫ 85 tỷ

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

₫ 65 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

₫ 156.4 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

₫ 45 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

₫ 65 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cầu Ông Lãnh

₫ 85 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

₫ 70 triệu

07/04/2020