Cho thuê bất động sản tại Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1335
Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Nhơn Ðức

35 m2
Đông
2
₫ 6 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Nhơn Ðức

42 m2
Bắc
4
3
₫ 10 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiểng

555 m2
Bắc
4
3
₫ 8 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 300 m2 tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

300 m2
Đông
₫ 15 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiểng

42 m2
Đông
2
2
₫ 7 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiểng

55 m2
Tây
4
3
₫ 8 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Nhơn Ðức

42 m2
Bắc
2
2
₫ 6.5 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiểng

₫ 11 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

₫ 10 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiểng

36 m2
Đông
4
3
₫ 8 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

52 m2
1
1
₫ 8.5 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

62 m2
2
1
₫ 10 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

73 m2
2
2
₫ 8.5 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

74 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 8.5 triệu

11/20/2019