Cho thuê bất động sản tại Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

1 - 15 của 334
Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Trung

70 m2
2
2
₫ 13.5 triệu

01/18/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 20 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

20 m2
₫ 9.5 triệu

01/18/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 30 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Mai

30 m2
₫ 6 triệu

01/17/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

100 m2
2
₫ 15 triệu

01/17/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Phương Liệt

83 m2
2
2
₫ 8 triệu

01/17/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Trung

72 m2
Đông Nam
2
2
₫ 8 triệu

01/16/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Mai

100 m2
₫ 11.5 triệu

01/16/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 150 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

150 m2
₫ 20 triệu

01/16/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

100 m2
₫ 17 triệu

01/16/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 110 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Mai

110 m2
₫ 19 triệu

01/16/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 480 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

480 m2
₫ 50 triệu

01/16/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 30 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Nam

30 m2
₫ 6 triệu

01/16/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Hạ Đình

₫ 170 triệu

01/16/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

₫ 3 tỷ

01/16/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 200 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Hạ Đình

200 m2
₫ 550 triệu

01/16/2020