Cho thuê bất động sản tại Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

1 - 15 của 687
Cho thuê nhà phố tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Hạ Đình

320 m2
5
₫ 4 tỷ

10/22/2020

Cho thuê nhà tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Bắc

55 m2
₫ 2 tỷ

10/22/2020

Cho thuê nhà tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Bắc

₫ 18 triệu

10/22/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Kim Giang

115 m2
₫ 55 triệu

10/22/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Phương Liệt

₫ 18 triệu

10/21/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Mai

₫ 14 triệu

10/20/2020

Cho thuê căn hộ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Trung

₫ 13.5 triệu

10/19/2020

Cho thuê căn hộ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

₫ 13 triệu

10/19/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Mai

₫ 8 triệu

10/19/2020

Cho thuê căn hộ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Trung

₫ 16 triệu

10/19/2020

Cho thuê nhà tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

₫ 17 triệu

10/19/2020

Cho thuê căn hộ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Trung

₫ 10 triệu

10/17/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Trung

₫ 9 triệu

10/17/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Trung

70 m2
2
2
₫ 8.5 triệu

10/17/2020

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Trung

₫ 16 triệu

10/17/2020