Cho thuê Bất động sản tại Quận Long Biên, TP.Hà Nội

1 - 15 của 325
Cho thuê Đất công nghiệp 135000 m2 tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

135000 m2
₫ 250 triệu

07/11/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Giang Biên

₫ 7 triệu

07/11/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Đức Giang

₫ 7 triệu

07/11/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

₫ 8 triệu

07/11/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

200 m2
₫ 28 triệu

07/11/2020

Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Thị trấn Sài Đồng

800 m2
₫ 72 triệu

07/11/2020

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

1500 m2
₫ 97.5 triệu

07/11/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thượng Thanh

₫ 5 triệu

07/10/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

₫ 6.5 triệu

07/10/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

₫ 22 triệu

07/10/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

₫ 32 triệu

07/10/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thượng Thanh

₫ 5.5 triệu

07/10/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thượng Thanh

₫ 6.5 triệu

07/10/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

₫ 5 triệu

07/10/2020