Cho thuê bất động sản tại Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội

1 - 15 của 277
Cho thuê căn hộ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

₫ 10.5 triệu

11/24/2020

Cho thuê căn hộ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

60 m2
₫ 5.5 triệu

11/23/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

₫ 2.5 triệu

11/23/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

80 m2
₫ 13 triệu

11/23/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

243 m2
₫ 14 triệu

11/21/2020

Cho thuê nhà tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

12 m2
₫ 850 k

11/21/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Yên Sở

100 m2
₫ 42 triệu

11/21/2020

Cho thuê căn hộ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

175 m2
₫ 15 triệu

11/21/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Yên Sở

97 m2
₫ 30 triệu

11/21/2020

Cho thuê căn hộ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

171 m2
₫ 15 triệu

11/20/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

180 m2
₫ 20 triệu

11/19/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

70 m2
₫ 8 triệu

11/19/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

80 m2
₫ 12 triệu

11/17/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Giáp Nhị

480 m2
₫ 26 tỷ

11/17/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Yên Sở

128 m2
₫ 16 triệu

11/17/2020