Cho thuê Bất động sản tại Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội

1 - 15 của 140
Cho thuê Nhà phố  tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

₫ 40 triệu

07/16/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

100 m2
₫ 16 triệu

07/16/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 87 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

87 m2
₫ 30 triệu

07/16/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 350 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

350 m2
₫ 35 triệu

07/16/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

₫ 70 triệu

07/16/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

₫ 45 triệu

07/16/2020

Cho thuê Kho xưởng 420 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

420 m2
₫ 46 triệu

07/16/2020

Cho thuê Kho xưởng 1850 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

1850 m2
₫ 129.5 triệu

07/16/2020

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

500 m2
₫ 176 triệu

07/15/2020

Cho thuê Kho xưởng 550 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

550 m2
₫ 49.5 triệu

07/15/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

140 m2
Tây Nam
₫ 4 tỷ

07/15/2020

Cho thuê Mặt bằng 300 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

₫ 9 triệu

07/15/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Yên Sở

1000 m2
₫ 120 triệu

07/15/2020

Cho thuê Kho xưởng 300 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Yên Sở

300 m2
₫ 27 triệu

07/15/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Mai Động

87.5 m2
3
2
₫ 11.5 triệu

07/14/2020