Cho thuê bất động sản tại Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội

1 - 15 của 151
Cho thuê căn hộ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

₫ 8 triệu

09/22/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

500 m2
₫ 47.5 triệu

09/22/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

600 m2
₫ 54 triệu

09/22/2020

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

104 m2
3
2
₫ 10 triệu

09/22/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

1850 m2
₫ 129.5 triệu

09/22/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Thịnh Liệt

100 m2
₫ 11.5 triệu

09/22/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

83 m2
₫ 13 triệu

09/21/2020

Cho thuê căn hộ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

₫ 7 triệu

09/21/2020

Cho thuê biệt thự tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

₫ 45 triệu

09/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

580 m2
₫ 52.2 triệu

09/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Thịnh Liệt

2200 m2
₫ 165 triệu

09/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

1600 m2
₫ 12 triệu

09/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

500 m2
₫ 176 triệu

09/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

750 m2
₫ 75 triệu

09/21/2020

Cho thuê căn hộ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

₫ 9.5 triệu

09/21/2020