Cho thuê bất động sản tại Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

1 - 15 của 339
Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Mã

₫ 26 triệu

09/29/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Gai

15 m2
₫ 15 triệu

09/29/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Mã

32 m2
₫ 35 triệu

09/29/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Mã

45 m2
₫ 65 triệu

09/29/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Trần Hưng Đạo

500 m2
₫ 70 triệu

09/29/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Mã

50 m2
₫ 42 triệu

09/29/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Bài

499 m2
₫ 340 triệu

09/29/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Bạc

16 m2
₫ 31 triệu

09/29/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Trống

100 m2
₫ 160 triệu

09/29/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Trống

53 m2
₫ 70 triệu

09/29/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Đào

098 m2
₫ 40 triệu

09/29/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Bài

498 m2
₫ 233 triệu

09/29/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Mã

₫ 230 triệu

09/29/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Cửa Nam

150 m2
₫ 35 triệu

09/29/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Trống

₫ 160 triệu

09/29/2020