Cho thuê Bất động sản tại Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

1 - 15 của 677
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Bách Khoa

100 m2
₫ 13 triệu

08/11/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 120 m2 tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Nguyễn Du

120 m2
₫ 30 triệu

08/11/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Ngô Thì Nhậm

₫ 14 triệu

08/11/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Đồng Tâm

80 m2
₫ 18 triệu

08/11/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 170 m2 tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Minh Khai

170 m2
₫ 30 triệu

08/11/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Vĩnh Tuy

₫ 30 triệu

08/11/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Ngô Thì Nhậm

₫ 450 triệu

08/11/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Phố Huế

₫ 130 triệu

08/11/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Lê Đại Hành

₫ 150 triệu

08/11/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Nguyễn Du

170 m2
₫ 130 triệu

08/11/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Nguyễn Du

80 m2
₫ 23 triệu

08/11/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 37 m2 tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Ngô Thì Nhậm

37 m2
₫ 11.5 triệu

08/11/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 40 m2 tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Ngô Thì Nhậm

40 m2
₫ 12 triệu

08/11/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Nguyễn Du

170 m2
₫ 130 triệu

08/11/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Bạch Mai

55 m2
₫ 50 triệu

08/11/2020